2020

Anugerah Koperasi Perolehan Tertinggi
Negeri Pulau Pinang